Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját,valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét Cégünk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1.Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
Cégünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a)a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan
kezeljük.
b)a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem
kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c)az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d)Cégünk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok
pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e)a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f)megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Cégünk az Ön személyes adatait
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges
mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük,
tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen
esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Cégünknek, vagy pedig
harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és
biztonsága.
Az adatkezelő személlyel kapcsolatos adatok:
Kiss Gabriella egyéni vállalkozó
Kapcsolattartás:
Postacím: 1134 Budapest, Dévai utca 20/a. 6. em. 17.
Telefonszám: +36 30 263 9803
Adószám: 6634029-1-41
Nyilvántartási szám: 34096986
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (e-mail cím): info@infinitymassage.hu

Cégünk az adatok kezelése során ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében az alábbi
adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók:
NÉV: Kiss Gabriella
CÍM: 1134 Budapest, Dévai utca 2/a. 6. em. 17.
TEVÉKENYSÉG
Adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése direkt marketing.
Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen
tájékoztatónkban.
Az általunk kezelt adatok:

Nyereményjáték
Cél: a Cég üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes
nyeremények kisorsolásával vásárlók elégedettségének növelése hozzájárulás jogi kötelezettség a
nyereményjátéktól függően:teljes név e-mail cím, telefonszám, lakcím, résztvevők esetében a játék
befejezéséig nyertesek esetében 8 évig.
A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni,
bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni. A regisztráció, illetve marketing
szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a
látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön
az info@webserver.hu e-mail, illetve postacím en kérhet további tájékoztatást, válaszunkat
késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük
Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

2.Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookiek) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül
a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes
böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox,
stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont

már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja,
illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes
böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik
az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad
rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia lejátszó, terheléskiegyenlítő, a
felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütik, valamint a felhasználó központú
biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről amennyiben az adatkezelés már az oldal
felkeresésével megkezdődik a Cégünk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az
Ön hozzájárulását. Cégünk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek
segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása
nem kötelező, a Cégünk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a
weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

……………… az adatvédelemről pedig itt ……………………………olvashat.

3.Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, illetve a
Cégünkkel való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor
fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős.
A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy
vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott
hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a regisztráció törlésével, az adatkezeléshez
hozzájárulás visszavonásával, illetve a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat
kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével. A

hozzájárulás visszavonásának regisztrálását technikai okokból 15 napos határidővel vállaljuk,
azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink
érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt
követ el vagy Cégünk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével
egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve szükség esetén megőrizzük azokat a polgári jogi
felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

4.Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?
Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing
regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka
egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing
célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben a hozzájárulás visszavonásáig az Ön adatait direkt
marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám és egyéb
küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk
(Grtv. 6. §). Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy
külön külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A regisztráció
törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy
hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal
kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a
hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra
szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő
nem függhet össze. Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását
technikai okokból 15 napos határidővel vállaljuk.

5. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?
Cégünk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön
szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a
honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

6. Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk,
adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne
használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További
információ a 2. pontban található. Cégünk külföldre nem továbbít adatokat. A bíróság, az ügyészség
és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt
megkereshetik Cégünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket
teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges mértékben. Cégünk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő
közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben titoktartási kötelezettség terhe
mellett jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai
és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását,
továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől,illetve
nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések
keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan
oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai
intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk
azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes
körűen biztonságos adattovábbításnak. Cégünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a

folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért
azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Cégünkhöz beérkezett adatok tekintetében
szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés
megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg
honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

7. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet,kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését,
módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését,valamint
zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), bíróság előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő
hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezesrendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk vagy a megbízott
adatfeldolgozónk által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre
tett intézkedéseinkről, továbbá az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül
(legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve
akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be
hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az
adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A
tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely
megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről
tájékoztatással. Cégünk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította,
kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15
napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus
úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése
ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül
(legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az
adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetjük és az

adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és
akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk
a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az érintett választása
szerint az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával egyeztetés és
a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében keresse meg Cégünket.

8. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info
tv.)
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv)
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grtv.)

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Cégünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a
……….. (infinitymassage/adatvedelmi-tajekoztato) ………. weboldalon történik

10. Közösségi oldalak

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
  3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
  5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.